Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
אזרחי
 • הרשמה לאתר
Notebook boy Icon 128        מדריכים משפטיים - משפט אזרחי

הגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות - 10 עצות חשובות:

 1. הייצוג בבית המשפט - בלי עורך דין. האזרח מייצג את עצמו או באמצעות מישהו אחר (שאינו עורך דין) בתנאי שקיבל ייפוי כוח וזה הוגש לבית המשפט ואושר. לא ניתן לאפשר למישהו אחר לייצג אתכם אם זהו עיסוקו הקבוע או שקיבל תמורה כלשהי בגין הייצוג. שימו לב כי  ארגון עובדים יכול לייצג אתכם אם קיבל אישור מבית המשפט.
 2. סכום התביעה  - מוגבל נכון לתאריך זה עד 33,800 ₪.
 3. זהות התובע – בבית המשפט לתביעות קטנות –  יכולים להגיש תביעה:אדם פרטי או עוסק מורשה. לא יכולים להגיש תביעה: חברה, תאגיד או עירייה.זהות הנתבע – אדם פרטי, חברה, תאגיד או עירייה.
 4. מספר תביעות שניתן להגיש – 5 תביעות בשנה.
 5. פרטים בכתב התביעה -  יש לציין: שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, שם מלא של הנתבע, מס' זהות, כתובת וטלפון. פרטי התביעה- בצורה תמציתית וברורה. צירוף כל המסמכים הקשורים לתביעה בצורה מסודרת וממוספרת. רצוי שכל טענה שאתם מעלים תהיה מגובה במסמך המוכיח אותה.  מסמכים כדוגמת: חשבוניות, קבלות, צילומים, חוות דעת מקצועיות, התכתבויות בדואר או במייל ואפילו במסרונים בנייד ותמלול הקלטות.
 6. כתב הגנה – יש לכם 15 יום להגישו מיום שהתקבל כתב התביעה. ב- 3 עותקים למזכירות בית המשפט. אם יש יותר מתובע אחד, צריך שיהיה העתק לכל תובע. בכתב ההגנה יש להכחיש כל טענה שאינה נכונה, אחרת בית המשפט יראה אותה כאמת. אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה – בית המשפט יכול לפסוק לטובת התובע או לזמן את בעלי הדין לדיון גם ללא כתב ההגנה.
 7. הודעת צד ג' –  אם הנתבע חושב שמישהו אחר גרם לנזק שצוין בכתב התביעה, הוא יצרף הודעת צד ג', שזהו מסמך נפרד שעליו רשום "הודעת צד ג'", יש לשלם אגרה ולהעביר את ההודעה במספר העותקים כמספר בעלי הדין לבית המשפט יחד עם כתב התביעה המקורי. אין צורך לבקש אישור בית המשפט למסירת הודעת צד ג'.
 8. הגשת כתב התביעה – תיעשה על ידי בית המשפט. אתם לא צריכים לשלוח לנתבע. יש להמתין 30 יום עד לקבלת כתב ההגנה.
 9. התייצבות לדיון – אם שני הצדדים לא התייצבו  למרות שקיבלו הודעה – התביעה תמחק. אם התובע לא הגיע והנתבע התייצב – התביעה תדחה. אם הנתבע לא הגיע- פסק הדין יהיה לטובת התובע עם הצהיר על כי כל תביעתו אמת היא. אם אחד מבעלי הדין לא התייצב לדיון וניתן פסק דין שלא בפניו – הוא יוכל להגיש בקשה לביטול ההחלטה בתוך 7 ימים.
 10. ערעור –  אם אחד הצדדים רוצה לערער על פסק הדין- הוא יכול להגיש בקשת ערעור תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין או ההחלטה לבית המשפט המחוזי באותו מחוז. 

הטיפ הקצר

ניתן להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות עד לסכום - 33,800 ש"ח

תכנים נוספים במשפט אזרחי

מדריכים משפטיים נצפים ביותר - אזרחי

הצטרפות לצוות המשפטי

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר