Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ראשי
 • הרשמה לאתר

yanshufpizi מי אנחנו

האתר המתקדם ביותר למידע ותכנים משפטיים מקצועיים 

yanshufpizi הכותבים באתר

עורכי דין ומשפטנים מובילים בתחומם  

yanshufpizi החזון שלנו

  לשמש מקור למידע משפטי איכותי וחיוני 

 

 MISHPATEAM- הצוות המשפטי שלך 

accidentcar

נפגעתם בתאונת דרכים? 10 כללים חשובים

אם נפגעתם בתאונת דרכים - עליכם להגיש תביעה נזיקית, כדי לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לכם. לקריאת 10 כללים חשובים לחץ כאן 
hozlapbakasha

פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל? יש לנו טיפ!

אם קיבלתם פסק דין של ההוצאה לפועל נגדכם, ואתם יודעים בוודאות ששילמתם את החוב המבוקש- יש לנו כמה טיפים חשובים בשבילכם. לקריאה לחץ כאן 
moneyhandcuffs

 פס"ד- מלצרית נשדדה, האם השודד הורשע?

?המלצרית טענה שנשדדה והשודד הורשע במחוזי - מדוע בית המשפט העליון הפך את ההחלטה
לקריאת פסק הדין  לחץ כאן
celolartalnew

זהירות האזנת סתר בסלולר- מה זה אומר?

מהי האזנת סתר? מתי אפשר להקליט שיחה?  כדאי לדעת מה אסור ומה מותר כדי שלא תעברו על חוק האזנת סתר לקריאת המאמר לחץ כאן
חסמי הכניסה של מערכת המשפט

scales 36417 640

  חסמי הכניסה של מערכת בתי המשפט הקשיים והפתרונות / יגאל רוזנברג, עו״ד 

מערכת בתי המשפט האזרחיים הינה מערכת ציבורית וככזו מטרתה לשרת את הציבור. הציבור שאותו מיועדת לשמש המערכת הינו ציבור המתדיינים, כלומר ציבור של אנשים שיש ביניהם מחלוקת בנושא שבו בתי המשפט מוסמכים להכריע.

על אף סגולותיה הרבות של מערכת בתי המשפט, גם היא כמו מערכות ציבוריות רבות, סובלת מלא מעט קשיים. במאמר זה נבחן קשיים אלה אך גם את הפתרונות האפשריים העומדים בפני הצדדים.

קשיי מערכת ב

טובת הילד מאפיינים והשלכות 


divorce 2321087 640

  

מהותו של המוטיב "טובת הילד"/ הדר יהודה גבאי, טוען רבני 

בעולמם של המשפט הערכאי וההלכה הרבנית, ישנם נידונים רבים ומגוונים, תחומי אב ותחומי תולדה. מעניינו של תחום הגירושין, נגזרים ונולדים תוצאות נדוניות שונות וצבעוניות, וישנו אחד מן העניינים הרגישים והכאובים ביותר המטילים אחריות גבוהה עד מאוד, נקודת התורפה בחיי הגירושין  קרא עוד 

 

חוק הלאום - עמדות משפטיות והרקע לחקיקתו / שרונית בן חמו, משפטנית

globe 2491982 640

 במאמר זה ברצוני לסקור את חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו המקוצר ״חוק הלאום״, להבין את עמדותיו המשפטיות של החוק, הרקע ההסטורי של החוק ומה עמד לנגד עיני המחוקק בבואו לחוקק חוק זה. קרא עוד


 

Death Penalty / Sharonit Ben Hamou, jurist

death 2024663 640

When Cain slew his brother, God said to him, “The blood [plural in Hebrew ] of your brother cries out to Me from the ground” (Genesis 4:10). The Sages use this verse when admonishing witnesses in capital crimes, warning them that whereas in non-capital cases a man may pay monetary compensation. Read more

 

חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך


contract

  

האם חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך תנאי ואין בלתו?/ צבי מונדשיין, עו״ד

סעיף 32יא (א) לחוק הכשרות המשפטית מתנה את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בהפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, וזה לשונו: "הממנה יפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ... הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח". דברים נכוחים וברורים. האומנם כך? קרא עוד

 

 

הרמת מסך  בחברה – מה המשמעות של זה?

חוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: החוק) מהווה את המסגרת המשפטית הדנה בסוגיית ייסוד חברה

ושאר ההוראות הנלוות לנושא זה.

כיצד מוגדרת חברה? 

סעיף 1 לחוק קובע כי : חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.

מהי המשמעות של האישיות המשפטית הנפרדת ?

כאשר מוקמת חברה בע"מ (חברה מובלת במניות או בערבון), התחייבות של בעלי המניות כלפי החברה הינה עד גובה השקעתם. מה זה אומר? שאם החברה מגיע למצב שבו אינה יכולה לעמוד בהתחייבות הכספיות שלה כלפי נושים, לא ניתן לדרוש את מימון החובות של החברה מהנכסים האישיים של בעלי המניות. יש כאן מנגנון שמגן על בעלי המניות, בחברה מפני פגיעה אישית בנכסים שלהם כאשר החברה נקלעת לקשיים.

יחד עם זאת, לא תמיד ניתן להסתתר מאחורי המונח אישיות משפטית נפרדת ובית המשפט מפעיל את האופציה של "הרמת מסך" (הפרדה בין בעל המניות לחברה) ומאפשר לנושים לגבות את חובותיהם מבעלי המניות עצמם, באופן אישי.

השאלה היא מתי תתבצע "הרמת מסך"?

ס' 6 לחוק קובע כי הרמת מסך של בעלי המניות בחברה תופעל במקרים הבאים:

אם בית המשפט "מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן".

במקרים חריגים שבהם השימוש ב"אישיות משפטית נפרדת" נעשה על מנת:

 - להונות אדם

 - לקפח נושה של החברה

 - לפגוע בתכלית החברה

 - תוך נטילת סיכון בלתי סביר בכל הנוגע ליכולת הפרעון של החברה.

החוק מתנה את הרמת המסך כלפי בעל המניות בכך שהוא היה מודע להתנהלות זו, גובה האחזקות שלו בחברה ומילוי ההתחייבויות שיש לו בהתאם לתפקידו.

אך מה עם בעל המניות רק חשד שיש התנהלות בלתי תקינה בחברה ?

בחוק נקבע כי בעל מניות נחשב ל"מודע לשימוש" גם אם רק:

חשד בדבר טיב ההתנהגות בלתי תקינה.

הייתה לו אפשרות לדעת על קיום הנסיבות הנוגעות להתנהלות בעייתית בחברה.

אלא אם כן נהג ברשלנות בלבד.

אם כן, חוק החברות מצד אחד מאפשר לבעלי המניות חברה בע"מ לדעת מראש את רמת הסיכון הנדרשת מהם ולמנוע בעצם צורת התאגדות זו פגיעה בנכסיהם האישיים, בעת שחברה נקלעת לקשיים פיננסים ומצד שני, מייצר נורמה להתנהלות תקינה של בעלי המניות בחברה על דרך "הרמת מסך" שלפיה, לא יוכלו בעלי המניות להסתתר בכל מצב תחת כנפיה של "האישיות המשפטית הנפרדת", וישאו באחריות אישית במידה ויתנהלו שלא בתום, שלא בהגינות, בדרך בלתי מקובלת או תוך ניצול לרעה של מעמדם בחברה.

 

ציטוטים נבחרים

 • שמעון אגרנט - נשיא בית המשפט העליון

  הזכות לחופש הביטוי לא רק אמצעי ומכשיר כי אם גם מטרה בפני עצמה, באשר הצורך הפנימי שמרגיש כל אחד לתת ביטוי גלוי להרהוריו הוא הוא מתכונותיו היסודיות של אדם

   

  בג"ץ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים, פ"ד ז (2), 871
 • יצחק אולשן - נשיא בית המשפט העליון

  על הרשות המבצעת לשכנע ולהניע את המחוקק שסמכות זו תינתן לה, אין היא רשאית ליטול אותה לעצמה, אחרת כל העיקרון של "שלטון החוק", אחת הערובות למשטר הדמוקרטי במדינה ייהפך למליצה

   

  בג"צ 144/50 ד"ר ישראל שייב נגד שר הבטחון ואח' פ"ד ה, 399
 • משה זמורה - נשיא בית המשפט העליון

  אין בית המשפט מזלזל בחשיבותו של עיקר יציבות ההלכה במתן פסק דין אבל אמת ויציב, אמת - עדיף, חשש תקלה אינו יכול להביא את בית המשפט לשמירת הלכה פסוקה שלדעתו היא מוטעית

   

  ע"א 376/46 אהרן רוזנבאום נ' שיינה מרים רוזנבאום, ב (1), 235

תוכן משפטי נוסף באתר

טיפים משפטיים

docnewP
 טיפים משפטיים, פסקי דין חשובים, מדריכים משפטיים ומאמרים משפטיים של מיטב עורכי הדין

פסקי דין חשובים

indexpicnew
רשימת עורכי דין המובילים ביותר בתחומם - עם לינק לפרטים מורחבים ומספר צפיות של הגולשים באתר

מדריכים משפטיים

הטיפ הקצר

לרוב, תביעה כספית עד לסכום של 2.5 מיליון תוגש לבית משפט השלום, אחרת תוגש לבית המשפט המחוזי.

                 

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר