hozlapbakashaפתחו נגדך תיק הוצל"פ  ואתה לא חייב ? יש לנו טיפ !

חברות ביטוח, רשויות ציבוריות ועוד גופים נוספים לעתים ממהרים לפתוח תיקי הוצאה לפועל, מבלי לבדוק ולברר אם אכן שולם כבר החוב.

קיבלתם משליח בית המשפט פסק דין נגדכם בהוצאה לפועל?  והחוב המבוקש כבר שולם ממזמן ? פעלו לפי הסדר הבא:

בדקו בוודאות שאכן שילמתם ומצאו את הקבלה או האישור על תשלום החוב - 

שלחו את האישור ששילמתם למשרד עורכי הדין המטפל בתביעה – יתכן והם יבינו את הטעות ויתנו הוראה לסגירת התיק. יש לוודא שהם קיבלו את האישור ולבקש תגובה.

משרד עורכי הדין מתעלם ? לא מגיב?  - אל תבזבזו זמן יקר.

הגישו בקשה להתנגדות לביצוע פסק הדין – ניתן לעשות זאת בהתאם להוראות אתר הרשות לאכיפה וגביה של או בסיוע עורך דין.

יש לכם בדרך כלל: 30 יום להגשת ההתנגדות.

עברו 30 יום מקבלת פסק הדין  וטרם שלחתם את ההתנגדות ?  אל דאגה !

הגישו יחד עם ההתנגדות גם בקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות.

התוצאה של הגשת ההתנגדות: אם ההתנגדות תתקבל – הטיפול בתיק יועבר לבית משפט השלום.

טיפ לסיום – כל תשלום שאתם מבצעים לכל חברה או רשות – שמרו תמיד את הקבלה  או אישור התשלום במקום נגיש לכל צורך שיהא.