Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ראשי
 • הרשמה לאתר

yanshufpizi מי אנחנו

האתר המתקדם ביותר למידע ותכנים משפטיים מקצועיים 

yanshufpizi הכותבים באתר

עורכי דין ומשפטנים מובילים בתחומם  

yanshufpizi החזון שלנו

  לשמש מקור למידע משפטי איכותי וחיוני 

 

 MISHPATEAM- הצוות המשפטי שלך 

accidentcar

נפגעתם בתאונת דרכים? 10 כללים חשובים

אם נפגעתם בתאונת דרכים - עליכם להגיש תביעה נזיקית, כדי לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לכם. לקריאת 10 כללים חשובים לחץ כאן 
hozlapbakasha

פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל? יש לנו טיפ!

אם קיבלתם פסק דין של ההוצאה לפועל נגדכם, ואתם יודעים בוודאות ששילמתם את החוב המבוקש- יש לנו כמה טיפים חשובים בשבילכם. לקריאה לחץ כאן 
moneyhandcuffs

 פס"ד- מלצרית נשדדה, האם השודד הורשע?

?המלצרית טענה שנשדדה והשודד הורשע במחוזי - מדוע בית המשפט העליון הפך את ההחלטה
לקריאת פסק הדין  לחץ כאן
celolartalnew

זהירות האזנת סתר בסלולר- מה זה אומר?

מהי האזנת סתר? מתי אפשר להקליט שיחה?  כדאי לדעת מה אסור ומה מותר כדי שלא תעברו על חוק האזנת סתר לקריאת המאמר לחץ כאן
חסמי הכניסה של מערכת המשפט

scales 36417 640

  חסמי הכניסה של מערכת בתי המשפט הקשיים והפתרונות / יגאל רוזנברג, עו״ד 

מערכת בתי המשפט האזרחיים הינה מערכת ציבורית וככזו מטרתה לשרת את הציבור. הציבור שאותו מיועדת לשמש המערכת הינו ציבור המתדיינים, כלומר ציבור של אנשים שיש ביניהם מחלוקת בנושא שבו בתי המשפט מוסמכים להכריע.

על אף סגולותיה הרבות של מערכת בתי המשפט, גם היא כמו מערכות ציבוריות רבות, סובלת מלא מעט קשיים. במאמר זה נבחן קשיים אלה אך גם את הפתרונות האפשריים העומדים בפני הצדדים.

קשיי מערכת ב

טובת הילד מאפיינים והשלכות 


divorce 2321087 640

  

מהותו של המוטיב "טובת הילד"/ הדר יהודה גבאי, טוען רבני 

בעולמם של המשפט הערכאי וההלכה הרבנית, ישנם נידונים רבים ומגוונים, תחומי אב ותחומי תולדה. מעניינו של תחום הגירושין, נגזרים ונולדים תוצאות נדוניות שונות וצבעוניות, וישנו אחד מן העניינים הרגישים והכאובים ביותר המטילים אחריות גבוהה עד מאוד, נקודת התורפה בחיי הגירושין  קרא עוד 

 

חוק הלאום - עמדות משפטיות והרקע לחקיקתו / שרונית בן חמו, משפטנית

globe 2491982 640

 במאמר זה ברצוני לסקור את חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו המקוצר ״חוק הלאום״, להבין את עמדותיו המשפטיות של החוק, הרקע ההסטורי של החוק ומה עמד לנגד עיני המחוקק בבואו לחוקק חוק זה. קרא עוד


 

Death Penalty / Sharonit Ben Hamou, jurist

death 2024663 640

When Cain slew his brother, God said to him, “The blood [plural in Hebrew ] of your brother cries out to Me from the ground” (Genesis 4:10). The Sages use this verse when admonishing witnesses in capital crimes, warning them that whereas in non-capital cases a man may pay monetary compensation. Read more

 

חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך


contract

  

האם חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך תנאי ואין בלתו?/ צבי מונדשיין, עו״ד

סעיף 32יא (א) לחוק הכשרות המשפטית מתנה את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בהפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, וזה לשונו: "הממנה יפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ... הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח". דברים נכוחים וברורים. האומנם כך? קרא עוד

 

 

גובשה טיוטת כתב אישום ולא יוגש כתב אישום – איך זה אפשרי? סגירת תיק בהסדר!

 

כתב אישום מוגש לאחר שמתגבשות מספיק ראיות כדי להעמיד חשוד במעשה פלילי כלשהו, לדין. עם זאת, ב- 2012  הוכנס הליך חדש לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב) תשמ"ב  - 1982 שנקרא   סגירת "תיק בהסדר" שעל פיו, למרות שישנן מספיק ראיות להעמדת חשוד לדין ואף גובשה טיוטת כתב אישום – אפשר שלא יוגש כתב אישום בפועל – איך זה קורה?

סגירת תיק בהסדר, מחייבת את החשוד להודות בעבירות המיוחסות לו, הוא מתחייב לעמוד בתנאים מסוימים (המפורטים בהמשך) , ובתמורה לכך התובע לא מגיש נגדו כתב אישום.

החוק בסעיפים (67א – 67יב) מפרט את התנאים לסגירת תיק בהסדר ורק בכפוף לתנאים אלו, ייסגר התיק עוד לפני הגשת כתב אישום.

באילו עבירות ניתן לסגור תיק בהסדר? בעבירות חטא או עוון כאשר ההבדל בין שתי עבירות אלו הוא בחומרת העונש.  עבירת חטא זו עבירה שדינה מאסר עד 3 חודשים או קנס בשיעור מסוים ואילו עבירת עוון, זו עבירה שדינה מאסר בין 3 חודשים ל- 3 שנים או קנס בשיעור מסוים. על עבירות שחומרתן גבוהה יותר - עבירות פשע ניתן לסגור תיק בהסדר רק בעבירות שמנויות בתוספת השישית לחוק, אך שאינן עבירות אלו:

 • עבירות לפי פקודת התעבורה או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס או כעבירות מינהליות.

.עבירה שבה ניתן להטיל כופר כסף או עיצום כספי לפי חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כאמור

בנוסף, לחומרת העבירה, צריך שעצם עריכת ההסדר עם החשוד, בלי העמדתו לדין, "תענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה" –החלטה מנומקת לסגירת תיק בהסדר תיעשה על ידי התובע בלבד.

השאלה היא אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שהתובע יוכל לסגור תיק בהסדר?

א.      התובע סבור כי העונש שיקבל החשוד – אינו כולל מאסר בפועל.

ב.      5 שנים קודם לביצוע העבירה נשוא ההסדר,  לא נרשם לחשוד רישום פלילי (כולל סגירת תיק בהסדר).

ג.       אין חקירות או משפטיים פליליים תלויים ועומדים בעניין החשוד.

אילו תנאים יכול התובע לכלול במסגרת ההסדר?  התנאים בהסדר יכולים להיות בין היתר אלו: תשלום לאוצר מדינה (לפי כללים מסוימים), תשלום פיצוי לנפגע העבירה, התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה (במשך תקופה מסוימת ולא יותר משנה), עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן (לרבות שירות לציבור) ועוד.

חשוב לזכור – כי לחשוד יש את האפשרות לעיון בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום לפני שהוא חותם על ההסדר.

מה ההבדל בין סגירת תיק בהסדר ל"הסדר טיעון" ?

אלו שני מצבים שונים לחלוטין! סגירת תיק בהסדר נועדה להחליף את הגשת כתב האישום ולעומת זאת "הסדר טיעון" נערך אחרי שמוגש כבר כתב אישום.

 

 

לסיכום, האפשרות לסגירת תיק בהסדר מעניקה לחשוד אופציה המונעת את הגשת כתב האישום נגדו, וזאת בכפוף לסוג העבירה שבוצעה והחלטת התובע. כאשר החשוד חייב להיות מודע לכך שהפרת ההסכם תביא בהכרח להעמדתו לדין על פי טיוטת כתב האישום.

ציטוטים נבחרים

 • שמעון אגרנט - נשיא בית המשפט העליון

  הזכות לחופש הביטוי לא רק אמצעי ומכשיר כי אם גם מטרה בפני עצמה, באשר הצורך הפנימי שמרגיש כל אחד לתת ביטוי גלוי להרהוריו הוא הוא מתכונותיו היסודיות של אדם

   

  בג"ץ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים, פ"ד ז (2), 871
 • יצחק אולשן - נשיא בית המשפט העליון

  על הרשות המבצעת לשכנע ולהניע את המחוקק שסמכות זו תינתן לה, אין היא רשאית ליטול אותה לעצמה, אחרת כל העיקרון של "שלטון החוק", אחת הערובות למשטר הדמוקרטי במדינה ייהפך למליצה

   

  בג"צ 144/50 ד"ר ישראל שייב נגד שר הבטחון ואח' פ"ד ה, 399
 • משה זמורה - נשיא בית המשפט העליון

  אין בית המשפט מזלזל בחשיבותו של עיקר יציבות ההלכה במתן פסק דין אבל אמת ויציב, אמת - עדיף, חשש תקלה אינו יכול להביא את בית המשפט לשמירת הלכה פסוקה שלדעתו היא מוטעית

   

  ע"א 376/46 אהרן רוזנבאום נ' שיינה מרים רוזנבאום, ב (1), 235

תוכן משפטי נוסף באתר

טיפים משפטיים

docnewP
 טיפים משפטיים, פסקי דין חשובים, מדריכים משפטיים ומאמרים משפטיים של מיטב עורכי הדין

פסקי דין חשובים

indexpicnew
רשימת עורכי דין המובילים ביותר בתחומם - עם לינק לפרטים מורחבים ומספר צפיות של הגולשים באתר

מדריכים משפטיים

הטיפ הקצר

לרוב, תביעה כספית עד לסכום של 2.5 מיליון תוגש לבית משפט השלום, אחרת תוגש לבית המשפט המחוזי.

                 

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר