celolartalnew

הקלטתם שיחה עם המכשיר הסלולרי ? שימו לב, יתכן וביצעתם עבירה על החוק!

 

רובנו מחזיקים כיום מכשיר סלולרי חכם עם אפליקציות המאפשרות הקלטת שיחות טלפון או כל שיחה רגילה כמו עם מכשיר הקלטה פשוט , אך מה שהרבה לא יודעים הוא שבלחיצה על האפליקציה והפעלתה עלולים לעבור עבירה של האזנת סתר שדינה מאסר חמש שנים ! 

 

מהי בעצם האזנת סתר? מתי מותר להקליט את השיחה? ממה כדאי להיזהר?

הדבר הראשון שצריך לדעת הוא -  מה כולל המונח  "שיחה" על פי החוק *?

"שיחה " יכולה להיות בין היתר, בדיבור, בטלפון, טלפון אלחוטי, טלפון נייד ואפילו במסרון.

כאשר האזנת סתר זה מצב שבו מאזינים ,מעתיקים או מקליטים שיחה באמצעות מכשיר כלשהו, כאשר אף אחד מהצדדים לא הסכים לכך, מה זה אומר?

  

אם אתם יודעים שעומדת להתקיים שיחה בין שני אנשים ואתם משאירים את האפליקציה של ההקלטה מופעלת במטרה להקליט את תוכן השיחה הרי אתם מבצעים עבירה של האזנת סתר, גם אם במקרה נכחתם במקום שבו התנהלה שיחה שאתם לא חלק ממנה, ואתם מקליטים אותה ועושים בה שימוש, הרי זו  עדיין תהיה האזנת סתר האסורה על פי  חוק.

 

אז מה מותר להקליט? האם שיחה עם מישהו בטלפון מותרת להקלטה?

 

נאמר שאתם משוחחים עם חבר בטלפון, והוא אומר דברים שאתם רוצים להקליט אותם, מספיק שאתם שותפים לשיחה, הרי אם תקליטו את השיחה לא תעברו על החוק ותוכלו במידת הצורך לעשות שימוש בהקלטה להוכחת הדברים שנאמרו במהלך השיחה, כך למשל, תוכלו גם לשבת מול אדם מסוים במשרד, לנהל אתו שיחה רגילה לחלוטין ועם זאת להיות עם מכשיר סלולרי בכיס המקליט את כל השיחה ולא לעבור בכך על החוק.

  

חשוב לזכור:  אין צורך לקבל את הסכמת הצד השני להקלטת השיחה  או להודיע לו על כך קודם לכן -  כל עוד אתם שותפים לשיחה.

 

ומה אם אתם "מנדבים" את הטלפון לצורך הקלטת שיחה שאסורה כאמור בידיעה ברורה שלמטרה זו הטלפון הושאל ?  או מתקינים מכשיר לצורך האזנת סתר ?

 

בשני המקרים הללו, אותו אדם על אף שהוא עצמו לא הקליט את השיחה יחשב לעובר העבירה עצמה וגם הוא עשוי להיות נידון למאסר של חמש שנים ולכן יש להיזהר מאוד בנקודה רגישה זו שכן, הבחירה "לעצום עיניים" במצבים כאלו, עלולה לגרום לכם לשאת בעונש חמור ולהיות מואשמים בהאזנת סתר, על כל המשתמע מכך.

 

מה לגבי הודעות טקסט? האם הן נחשבות להאזנת סתר?

 

יש הבדל בין העברת שיחה בהודעה בשעת ביצוע השיחה  לבין עיון בהודעות לאחר שכבר נשלחו.

בפסק דין של בית המשפט המחוזי (תא 1477-09) קבע השופט יהושע גויפמן שלמרות שבחוק "שיחה" כוללת גם "בזק" שאלו מסרונים, הרי קריאת הודעות טקסט שנשלחו למישהו אחר, לאחר שליחתן,  לא תיחשב להאזנת סתר כמו גם צילום של אותן הודעות.

 

יש לזכור כי,  חוק האזנת הסתר נועד בראש ובראשונה לשמור על הפרטיות, של כל אחד מאתנו, לשוחח מבלי לחשוש שמישהו מקליט את השיחה בסתר, בלי הסכמתנו וידיעתנו, אך כפי שנוכחתם לדעת, לא כל שיחה  שמוקלטת ללא ידיעה והסכמת הצד השני, תיחשב להאזנת סתר ועם זאת ישנם  מקרים שכן, ולכן כדאי וחשוב להתייחס בתשומת לב לכל ההבדלים שהובאו לעיל,  כדי שלא לעשות טעויות מיותרות.

*חוק האזנת סתר , תשל"ט - 1979